Privaatsus tingimused

LX Motors OÜ tagab Isikuandmete kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Ligipääsu isikuandmetele saavad vaid töötlejad, kellel on selleks vajalik õigus ja ainult selles ulatuses, mis on vajalik õigustatud huvist tuleneva eesmärgi saavutamiseks.

LX Motors OÜ kinnitab, et peab kinni EL-s kehtivatest isikuandme kaitset puudutavatest nõuetest. LX Motors OÜ teeb kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmeid. Töötleme isikuandmeid vaid kindlatel ja õiguspärastel eesmärkidel ja ainult selleks vajalikus ulatuses. Samu väärtusi nõuame oma koostööpartneritelt meie isikuandmete töötlemise reeglitest kinni pidamisel.

Juhul kui Isikuandmetega seonduvalt toimub mistahes intsident, võtab LX Motors OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus sarnaste riskide maandamiseks.

TEAVITUSTE KASUTUSTINGIMUSED

Teavitused on tellijale suhtluskanalite kaudu saadetavad pakkumised, mis LX Motors OÜ arvates võivad tellijale huvi pakkuda.

Teavitustest saab igal ajal loobuda. Uudiskirjast loobumiseks on võimalik vajutada kirja lõpus olevale lingile. Muudest teavitustest loobumiseks võtke palun ühendust lxmotors@lxmotors.ee

Uudiskirjaga liitudes annate nõusoleku oma isikuandmeid säilitada ja töödelda vastavalt meie reeglitele. Isikuandmeid ei jagata kolmandate osapooltega

LX Motors OÜ käsitleb Teie isikuandmeid EU andmekaitse ja muu isikuandmete kaitse seadusandlusele vastavalt.

Küsimuste korral võtke palun ühendust LX Motors OÜ lxmotors@lxmotors.ee

TINGIMUSTE MUUTMINE

LX Motors OÜ uuendab vajadusel kehtivaid Privaatsustingimusi. Muudatusi võivad põhjustada teenuste ja toimimistavade arendamine, seadusandluse muudatused. Soovitame kehtivate tingimustega regulaarselt tutvuda meie veebilehel.

KONTAKTANDMED JA KAEBUSTE ESITAMINE

Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame isikuandmeid või te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, siis võtke meiega ühendust:

LX Motors OÜ
Aadress: Tallinna 97b, Viljandi linn
Telefon: 43 55 421
Email: 
lxmotors@lxmotors.ee

Kui teie andmekaitsealane pöördumine LX Motors OÜ poole, ei ole andnud rahuldavat tulemust, siis on teil õigus esitada LX Motors OÜ-le vastavasisuline vaie või esitada kaebus järelevalveasutusele:

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn
tel. 627 4135, faks 627 4137
e-post: 
info@aki.ee
koduleht: 
www.aki.ee